How to find us in Guangzhou

Distances to the Hotel

 • Guangzhou Baiyun International Airport: 38 km - 40 mins
 • Guangzhou East Railway Station: 16 km - 35 mins
 • Guangzhou South Railway Station: 20 km - 35 mins
 • Canton Tower: 13 km – 30 mins
 • Zhujiang New Town: 15 km – 35 mins
 • Huangsha Metro Station: 5 mins (on foot)

Location Map

Distances to the Hotel Guangzhou Baiyun International Airport: 38 km - 40 mins Guangzhou East Railway Station: 16 km - 35 mins Guangzhou South Railway Station: 20 km - 35 mins Canton Tower: 13 km – 30 mins Zhujiang New…

Distances to the Hotel

 • Guangzhou Baiyun International Airport: 38 km - 40 mins
 • Guangzhou East Railway Station: 16 km - 35 mins
 • Guangzhou South Railway Station: 20 km - 35 mins
 • Canton Tower: 13 km – 30 mins
 • Zhujiang New Town: 15 km – 35 mins
 • Huangsha Metro Station: 5 mins (on foot)

Location Map

Location for White Swan Hotel

Hotel Address

White Swan Hotel
No.1 Shamian South Street,
Guangzhou, China.

Tel:

(86 20) 8188 6968

Fax:

(86 20) 8186 1188

Email:

swan@whiteswanhotel.com